top of page

Waarom doet het Stimuleringsfonds dit?

Vernieuwing binnen de journalistieke sector is een van de speerpunten van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Omdat we van mening zijn dat jonge denkers hierbij van grote waarde zijn hebben we deze Denktank in het leven geroepen.

Met welke partijen werken jullie samen?

Zowel kranten, omroepen als online platformen hebben aangegeven samen te willen werken met de SVDJ Denktank.

Wordt dit betaald door de sector?

De Denktank wordt niet betaald door de sector, maar door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Hoort deze Denktank bij de Nationale Denktank?

Nee, de Denktank is een initiatief van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en richt zich specifiek op de journalistieke sector.

Ik ben 31, mag ik meedoen?

Nee, helaas niet. De SVDJ Denktank is er voor mensen van 20 tot en met 30 jaar, daar kunnen we geen uitzonderingen op maken.

Krijg ik betaald voor deelname?

We betalen deelnemers niet voor deelname. We willen dat deelnemers meedoen vanuit de motivatie om bij te willen dragen aan de toekomst van de sector. Wij zorgen voor alle faciliteiten om dit te kunnen doen en tegelijkertijd aan je eigen ontwikkeling te werken. Je krijgt wel een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld je reiskosten.

bottom of page